Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Boverket att ta fram en samling lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen Diarienummer: N2017/03481/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att ta fram, och till relevanta aktörer distribuera, en samling med lärande exempel från kommuner, regioner och andra aktörer som lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. Sammanställningen kan innehålla exempel på fysiska åtgärder samt beskrivningar av framgångsrika planeringsprocesser, åtgärder och verktyg samt samverkansformer i Sverige och i andra länder. Sammanställningen ska i möjligaste mån redovisa nya innovativa lösningar, inkludera ett "hela resan" -perspektiv samt visa vilka effekter framtagna cykelplaner kan ha för ökad och säker cykling.

Ladda ner:

Sammanställningen bör inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen. Boverket ska samråda med Svenska Cykelstäder och relevanta myndigheter under genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018.