Uppdrag om uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel för barn Diarienummer: S2017/04185/FS

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen, i samråd med, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelförmånsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting att följa upp reformen om kostnadsfria läkemedel för barn.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 oktober 2019. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 oktober 2018.