Uppdrag till Boverket att kartlägga byggskador inom byggsektorn Diarienummer: N2017/04496/PBB

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk.

Ladda ner:

Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar.

Boverket ska:
– kartlägga förekomsten av byggskador vid ny- och ombyggnation av byggnadsverk (småhus, flerbostadshus samt lokal-, industri- och ekonomibyggnader),
– analysera eventuella mönster i förekomsten av byggskador, huvudsakliga orsaker till att byggskador uppstår och möjliga incitamentsproblem som kan identifieras t.ex. beroende på upplåtelseform, samt
– bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna kopplade till förekommande byggskador och skadornas effekter på bygg- och fastighetsmarknaden.