Uppdrag att lämna årsredovisning för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Diarienummer: Ku2017/01971/KL

Regeringen ger i uppdrag till Stefan Karlberg, stabschef för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, att ansvara för att lämna en årsredovisning för 2017 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Ladda ner:

Det ska ske efter tidpunkten för avvecklingen av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet den 31 december 2017.

Ansvaret omfattar även hanteringen av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen.