Uppdrag till Säkerhetspolisen om fördjupat kunskapsunderlag om arbetet med säkerhetsskydd hos myndigheterna med mest skyddsvärd verksamhet

Säkerhetspolisen ska utifrån befintligt kunskapsläge redovisa en samlad bild av vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet hos de myndigheter Säkerhetspolisen har tillsyn över som bedriver mest skyddsvärd verksamhet och vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att hantera dessa brister.

Ladda ner:

Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med utkontraktering.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag till Säkerhetspolisen rörande säkerhetsskydd