Uppdrag till Sametinget avseende Samernas bibliotek Diarienummer: Ku2015/02788/DISK

Regeringen uppdrar åt Sametinget att utvärdera och analysera verksamheten vid Samernas bibliotek. Sametinget ska även lämna förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2018.

Ladda ner: