Ändring av beslut om uppdrag till Sametinget avseende Samernas bibliotek Diarienummer: Ku2018/00722/DISK

Med ändring av beslutet den 28 september 2017 beslutar regeringen att Sametinget ska redovisa uppdraget avseende Samernas bibliotek den 30 april 2018.

Ladda ner: