Regeringsuppdrag

Uppdrag till Vetenskapsrådet att kartlägga forskning om segregationsmekanismer Diarienummer: U2017/04577/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att göra en kartläggning av forskning om mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregation. Kartläggningen ska inkludera nationella såväl som internationella forskningsresultat samt en redovisning av pågående forskning i Sverige. Uppdraget ska redovisas i en rapport senast den 1 juni 2018.

Ladda ner: