Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter Diarienummer: S2017/07415/FST

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och följa upp satsning på bidrag till lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år under åren 2018-2020.

Ladda ner:

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen under 2018 använda 250 000 000 kronor varav högst 500 000 får användas för egna kostnader för hanteringen.