Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Medlingsinstitutet att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken mellan 2014 och 2017 Diarienummer: A2017/02478/ARM

Publicerad

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2017. Analys av resultaten ska därefter göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även på basis av ovan nämnda redovisning initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 september 2018.