Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående utvärdering av barnahus Diarienummer: S2018/00212/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. För att främja ett kvalitativt och likvärdigt bemötande för brottsutsatta barn, oavsett bostadsort, ska utvärderingen identifiera goda exempel och eventuella brister.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2019.

Uppdraget ska utföras i samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket samt landsting och kommuner.

I uppdraget ingår inte att lämna åtgärdsförslag.