Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Diarienummer: S2016/04469/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2018 fördela 360 000 000 kronor i statsbidrag till kommuner. Pengarna ska stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Ladda ner:

Varje år ska Socialstyrelsen redogöra för hur mycket pengar myndigheten har betalat ut. Delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2018 och den 1 juni 2020. Slutredovisningen för satsningen ska komma in senast den 1 juni 2021.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.