Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska Diarienummer: U2018/00404/S

Publicerad

Detta uppdrag ersätter det tidigare beslutade uppdraget till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska (U2017/00300/S).

Ladda ner: