Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister Diarienummer: N2018/01043/IFK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom strategiskt viktiga områden. Insatserna ska främja det livslånga lärandet genom ett mindre antal pilotprojekt gällande flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma specialister.

Ladda ner:

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2020.

Laddar...