Uppdrag att kartlägga behovet av och informera om högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolan Diarienummer: U2018/00410/UH

Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd får tillsammans i uppdrag att kartlägga behovet av, och informera om, högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolan.

Ladda ner:


I uppdraget ingår att kartlägga

  • befintligt utbildningsutbud vid universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare av relevans för undervisning i kulturskolan, och
  • kulturskolornas behov av pedagogisk kompetens på kort och lång sikt.

Uppdraget som rör kartläggning ska delredovisas senast den 28 december 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet).

Myndigheterna ska årligen redovisa vidtagna åtgärder och aktiviteter i den del som avser samordning mellan lärosäten och avnämare. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 30 december 2020.