Uppdrag att stödja utveckling av sociala företag Diarienummer: N2018/00714/IFK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra en satsning för att stödja utveckling av sociala företag. Uppdraget är ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Ladda ner: