Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företag Diarienummer: N2018/00713/FF

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra en satsning för att stödja utvecklingen av socialt företagande. Uppdraget är ett led i genomförandet av regeringens Strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Ladda ner: