Uppdrag att utbetala medel till Världsantidopningsbyrån (WADA) Diarienummer: S2017/06848/FS

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala 174 416 US-dollar till Världsantidopningsbyrån (WADA) som bidrag till finansieringen av byråns verksamhet för 2018.

Ladda ner: