Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om utbetalning av 500 miljoner kronor till kommuner och landsting för arbete med extratjänster Diarienummer: A2018/00572/A, A2018/00196/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att göra utbetalningar till kommuner och landsting enligt fastställda belopp i bilagan.

Ladda ner:

Bakgrund

Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 500 miljoner kronor att fördelas 2018 till kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster i välfärden.

Fördelningen av de 500 miljoner kronorna är i huvudsak kopplad till antalet extratjänster i kommuner och landsting.