Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier Diarienummer: Ku2018/00557/DISK

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ta fram en gemensam digital plattform för information med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. En delredovisning av uppdraget ska lämnas den 3 september 2018 och en slutredovisning ska lämnas den 1 april 2019 till Regeringskansliet.

Ladda ner: