Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Ändring av beslut om uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering Diarienummer: Ku2018/00560/DISK

Publicerad

Med ändring av regerings beslut den 11 maj 2017 beslutar regeringen att Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa uppdraget om att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering senast den 15 december 2018.

Ladda ner: