Uppdrag till Malmö universitet vid bildande av holdingbolag Diarienummer: U2018/01762/UH

Malmö universitet får i uppdrag att se till att riktlinjer för utövande av statens äganderätt i vissa bolag som förvaltas av universitet och högskolor, enligt bilaga 1, ska gälla förvaltningen av det holdingbolag som ska bildas vid Malmö universitet och att bolaget antar en bolagsordning enligt bilaga 2. Malmö universitet får även i uppdrag att se till att förvaltningen av holdingbolaget sker i enlighet med statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande (N2016/08061/BSÄ).

Ladda ner: