Ändring av beslut om uppdrag till Forum för levande historia att inkomma med förslag till innehåll för en Förintelsekonferens 2020 Diarienummer: Ku2018/01088/D

Med ändring av beslutet den 8 mars 2018 beslutar regeringen att Forum för levande historia ska redovisa uppdraget avseende förslag till innehåll och teman för en internationell Förintelsekonferens senast den 15 juni 2018 och att medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2018.

Ladda ner: