Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum Diarienummer: S2018/03236/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2018 föreslå hur pengar ska tilldelas och statsbidrag följas upp. Förslaget ska utgå från redovisningen av uppdraget om förstudie om statsbidrag för regionala kvalitetsregistercentrum (S2017 /05729 /FS),

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska i uppdraget ha nära dialog med Regeringskansliet och utföra uppdraget i nära samverkan med landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), regionala kvalitetsregistercentrum, regionala cancercentrum (RCC) samt andra som myndigheten bedömer vara lämpliga.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2018.

Laddar...