Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark Diarienummer: N2018/03101/SK, N2017/03914/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark. I uppdraget ingår även lagring och tillhandahållande av laserdata. Data som tas fram ska vara användbara och tillgängliga för olika ändamål. Resultatet ska kunna ligga till grund för öppna och avgiftsfria digitala kun-skapsunderlag av skogliga grunddata. Vid genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet säkerställa att spridning inte medför skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt.

Ladda ner:

Lantmäteriet ska årligen redovisa hur arbetet framskrider till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).