Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att, inom ramen för nationella skogsprogrammet, föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor Diarienummer: N2018/03100/SK, N2017/01408/SK

Publicerad

Skogsstyrelsen ska utvärdera eller låta utvärdera regeringens och skogsbrukssektorns gemensamma strategi Konkurrenskraft kräver jämställdhet – Jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn inklusive de rapporter som har tagits fram inom ramen för arbetet med att genomföra och utvärdera strategin.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2018.