Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor Diarienummer: Ju2018/02777/L4

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor.

Ladda ner:

Redovisningen av uppdraget ska innehålla

  1. uppgifter om omhändertagen egendom
  2. information om eventuella tillämpningsproblem med regleringen
  3. uppgifter om de konsekvenser som amnestin medfört för Polismyndigheten

Uppdraget under punkt 1 ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 11 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2020.