Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation Diarienummer: N2018/03648/RTS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda överföring av uppgiften att handlägga ärenden om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden till Delegationen mot segregation (Delmos) den 1 januari 2019. Uppdraget lämnas med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget och återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2019.