Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor Diarienummer: S2018/03516/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inom vård och omsorg fortsätta stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ladda ner:

I uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid), Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens skolverk, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast den 1 november 2021 slutredovisas uppdraget till Regeringskansliet. Senast den senast den 31 mars 2020 ska en delredovisning presenteras.