Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om att etablera en kunskapsplattform för artificiell intelligens Diarienummer: U2018/02720/UH

Publicerad

Regeringen ger Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet i uppdrag att i samverkan med Chalmers tekniska högskola aktiebolag etablera en kunskapsplattform för artificiell intelligens. Regeringen har godkänt ett avtal med åtagande från Chalmers tekniska högskola aktiebolag att samverka om och samordna arbetet med kunskapsplattformen.

Ladda ner:

Etableringen av plattformen innebär att deltagande lärosäten ska utveckla utbildningsinsatser samt relaterade verksamheter inom utbildning och forskning av betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens. Plattformen ska bygga vidare på samt komplettera pågående initiativ och kraftsamlingar vid lärosätena med koppling till området artificiell intelligens. Utformning av plattformen ska göras så att fler universitet och högskolor i efterhand kan ansluta sig.