Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag om en kompetensutvecklingsinsats inom området artificiell intelligens Diarienummer: U2018/02719/UH

Regeringen ger Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet i uppdrag att i samverkan med Chalmers tekniska högskola aktiebolag genomföra en kompetensutvecklingsinsats inom området artificiell intelligens. Regeringen har godkänt ett avtal med åtagande från Chalmers tekniska högskola aktiebolag att samverka om och samordna kompetensutvecklingsinsatsen.

Ladda ner: