Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att stärka demokratins motståndskraft Diarienummer: Ku2018/01402/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att under perioden 2018 – 2019 sprida kunskap om faran när demokratin urholkas, genom att ange och diskutera historiska exempel och lärdomar.

Ladda ner:

Satsningen ska bidra till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick. Med utgångspunkt i historiska exempel ska insatsen uppmuntra till reflektion om individens ansvar att försvara demokratin i Sverige idag. Syftet är att stärka de kunskaper och förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap. Historien lär oss att individer som har haft kunskap, förmåga och mod att säga sin mening, även när det har inneburit en personlig risk, har påverkat historiska förlopp.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2019.