Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtyck Diarienummer: S2018/03927/JÄM

Publicerad

Regeringen ger Linköpings universitet i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Linköpings
universitet även samla in och sprida erfarenheter från
barnahusverksamheternas utredningsarbete av hedersrelaterad brottslighet.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 17 maj 2020. En delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2019.

Pressmeddelande: Regeringen har beslutat om en plan mot könsstympning

Laddar...