Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att delta i uppföljningen av överenskommelser om större samlade exploateringar Diarienummer: N2018/04598/SPN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna i Gävleborgs, Stockholms och Uppsala län att delta i uppföljningen av de överenskommelser som ingåtts av samordnaren för större samlade exploateringar.

Ladda ner: