Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens medieråd att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK) Diarienummer: Ku2018/01726/MF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK).

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utveckla former för samarbete mellan statliga myndigheter som arbetar med frågor relaterade till MIK, liksom för en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK på nationell, regional och lokal nivå.

Myndigheten ska utveckla formerna för insamling och spridning av kunskap för att kunna fungera som en aktiv resurs för andra aktörer, konkret kan det till exempel innebära att skapa en plattform för MIK-material. Dessutom ska myndigheten verka för att Sverige tar en mer aktiv roll i arbetet på europeisk och internationell nivå.

Redovisning av uppdraget i form av en lägesrapport av utvecklingsarbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 maj 2019.