Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att lämna årsredovisningar för de regionala etikprövningsnämnderna Diarienummer: U2018/03986/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt ordförande vid de regionala etikprövningsnämnderna att, efter de regionala etikprövningsnämndernas avveckling, ansvara för att lämna en årsredovisning för 2018 för den nämnd vars ledningsgrupp ordföranden ingick i under 2018.

Ladda ner:

Årsredovisningarna ska lämnas senast den 22 februari 2019.