Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ändring av uppdrag respektive erbjudanden till Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. om regionala bredbrandskoordinatorer samt om regionala digitaliseringskoordinatorer Diarienummer: N2018/05710/D

Publicerad

Ladda ner:

Till följd av att det regionala utvecklingsansvaret övergår till landstingen i Blekinge, Dalarnas, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418) ändrar regeringen nedanstående beslut på så sätt att samverkansorgan respektive länsstyrelse i stället ersätts med landstinget i Blekinge, Dalarnas, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län. I de fall besluten innehåller ett uppdrag till en länsstyrelse ersätts uppdraget av ett erbjudande till landstinget i berört län.

Uppdrag respektive erbjudande till Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. om regionala bredbandskoordinatorer (N2016/08067/D).

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län respektive erbjudande till Gotlands kommun m.fl. att upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator (N2018/04129/D).