Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram vägledning om hur fasta och trådlösa tekniker för bredbandsutbyggnad kan användas för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål Diarienummer: N2018/01206/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål. Efter uppdragets genomförande ska PTS sprida informationsmaterialet till berörda intressenter.

Ladda ner:

Uppdraget i form av framtaget informationsmaterial ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 december 2018.