Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att säkerställa tillgången på influensavaccin Diarienummer: S2017/01567/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att säkerställa tillgång till vaccinbehandling för befolkningen vid en pandemi.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska under uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.