Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Domstolsverket att lämna förslag på en ordning för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentliga försvarare Diarienummer: Ju2019/00907/DOM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att lämna förslag på en ordning för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentliga försvarare.

Ladda ner:

Domstolsverket ska lämna förslag på en rättssäker och resurseffektiv ordning för utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare vid tingsrätterna. Med utvidgad beredskap avses beredskap utanför domstolarnas ordinarie kontors- och beredskapstid.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 2 maj 2019.