Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att göra en omvärldsanalys och att lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027 Diarienummer: A2019/00683/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) att göra en omvärldsanalys med preliminära prioriteringar för program inom Europeiska socialfonden plus (socialfondsprogrammet) i Sverige för perioden 2021–2027.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt Svenska ESF-rådet att med den redovisade omvärldsanalysen som grund lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027.

Uppdraget att utarbeta en omvärldsanalys med förslag till preliminära prioriteringar ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2019 och uppdraget att lämna ett förslag till socialfondsprogram ska redovisas senast den 1 april 2020.