Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer Diarienummer: S2019/01521/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att sammanställa och tillgängliggöra gemensamma nationella specifikationer – det vill säga överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer för att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ladda ner:

För att förvalta sådana specifikationer ska E-hälsomyndigheten inrätta en funktion. Myndigheten ska beräkna kostnaderna för att på ett och flera års sikt förvalta funktionen.

E-hälsomyndigheten ska på djupet analysera befintlig ansvarsfördelning för frågor som rör exempelvis. standardisering och gemensamma specifikationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer inom standardiseringsområdet samt – där så är tillämpligt – det arbete som sker inom Vision e-hälsa 2025.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2021.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019 och den 31 augusti 2020.

Laddar...