Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att genomföra språkaktiviteter Diarienummer: Ku2018/02257/CSM, Ku2019/00926/CSM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sametinget att under 2019 genomföra språkaktiviteter i syfte att uppmärksamma det internationella året för urfolksspråk (IYIL2019) genom att främja samiska språk och samisk kultur. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 17 februari 2020.

Ladda ner: