Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018-2019 Diarienummer: S2019/02112/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 1 590 000 000 kronor till landstingen.

Ladda ner:

Utbetalningen sker med anledning av tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.