Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV Diarienummer: U2019/01625/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem (Vinnova) att tillsammans samordna nationella insatser för den europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) och den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Ladda ner:

Uppdraget ska utgå ifrån och genomföras i linje med den nationella strategin för ESS som regeringen beslutade 2018 (skr. 2017/18:262, En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön).

Vetenskapsrådet och Vinnova ska även utarbeta en nationell implementeringsplan för att främja svenskt användande av anläggningarna ESS och MAX IV. Planen ska omfatta de svenska insatserna fram till 2028 och innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 31 december 2020.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2025.