Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att förbereda inför ett ansökningsförfarande avseende bidrag till kommunala kulturskolor Diarienummer: Ku2019/01127/KO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag riktade till kommunala kulturskolor. Statens kulturråd ska informera kommunerna om att fördelning av bidrag förutsätter att riksdagen och regeringen fattar nödvändiga beslut. Syftet med uppdraget är att Statens kulturråd ska förbereda hanteringen av bidraget och informera kommunerna om processen.

Ladda ner: