Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Diarienummer: I2019/01963/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget starta en dialog och samverkan mellan berörda aktörer med bäring på verksamhet avseende digital spetskompetens, i syfte att öka tillgången till detsamma samt så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Ladda ner:

Laddar...