Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer Diarienummer: A2019/00000/MRB

Publicerad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.

Ladda ner:

Regeringens arbete för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter bedrivs sedan 2014 med utgångspunkt i strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Målet för regeringens ungdomspolitik är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Att ha tillgång till mötesplatser riktade till den egna gruppen är något som unga hbtq-personer uppger är mycket viktigt. Undersökningar som genomförts av MUCF har visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers deltagande, bl.a. i fritidsaktiviteter.

MUCF:s ungdomsenkät 2018 visade till exempel att 24 procent av unga hbtq-personer hade avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. Mot denna bakgrund bedömer regeringen att det är angeläget att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.

Genväg