Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter Diarienummer: I2019/02304/TM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att lämna förslag om start- och landningsavgifter. Uppdraget omfattar inte skatter.

Ladda ner: