Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av transporter Diarienummer: I2021/02212

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Ladda ner: